Eén- en meerdaagse schooluitstappen

Het is onze bedoeling dat alle leerlingen deelnemen aan de buitenschoolse activiteiten. Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten.  Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-muros activiteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan deze activiteiten moeten wel degelijk op school aanwezig zijn.

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen bedraagt 450 euro. 


Vrije Basisschool Sint Pieter Adinkerke - De Panne
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. • 058 415025 • 0496 503465

Site ontwerp en onderhoud door Bytehawk www.bytehawk.net