Bewegingsbeleid

Bewegingsopvoeding in onze kleuterschool

Een gezonde geest in een gezond lichaam is het motto van elke school! Vroeger konden kinderen hun motorische vaardigheden spelenderwijs op straat ontwikkelen, nu is daar op vele plaatsen helemaal geen sprake meer van.

Het aantal kinderen dat bewegingsproblemen heeft, is fors gestegen.

De moderne informatietechnologie speelt daar uiteraard ook een belangrijke rol bij. Vandaar het belang van kleuters als compensatie meer te laten bewegen en sporten. Jonge kinderen hebben van nature een grote behoefte aan exploreren en bewegen.

Uit recent onderzoek van de Gentse Universiteit blijkt dat bewegingslessen voor kleuters geen overbodige luxe zijn. Al die motorische vaardigheden hebben kinderen in hun verdere loopbaan nodig om van alles en nog wat aan te leren.

De meeste kinderen zijn uit zichzelf graag een ganse dag in beweging. Ze klimmen, lopen, klauteren, trekken, duwen, gooien, springen en proberen graag voortdurend nieuwe dingen uit. Nieuwe materialen proberen ze liefst meteen uit en het is dan erg belangrijk dat die natuurlijke bewegingsdrang van kinderen in het kleuteronderwijs stand houdt en verder aangemoedigd wordt.

Onze taak is kinderen bewegingsvaardiger maken en vertrouwder maken met verschillende bewegingsvormen! Dit zowel in de turnzaal als in de buitenlucht.

Exploreren en experimenteren

Een kleutertje dat voor de eerste keer de turnzaal binnenkomt, bekijkt de nieuwe omgeving en raakt dan voorzichtig de onbekende dingen aan.Na het exploreren gaan ze experimenteren en uitproberen hoe al die dingen werken.

Als kinderen een vaardigheid echt onder de knie willen krijgen, dan gaan ze hard oefenen.

Bewegen is gezond!

De fysieke conditie van de kleuters groeit gaandeweg.  Uithouding, kracht, snelheid en lenigheid worden opgebouwd tijdens het spel.

Dat bewegen gezond is en dat ze het op een veilige manier doen, zijn aspecten waar in onze kleuterschool aandacht aan gegeven wordt.

Gezonde en veilige levensgewoontes bijbrengen aan kleuters gebeurt eigenlijk al doende.  De juf maakt er haar kleuters attent op dat ze rustig moeten stappen bij de evenwichtsoefeningen op de Zweedse banken. Wie van de plint wil springen op de mat, moet eerst goed kijken of er niemand meer op de mat is...

Schrijfdans voor kleuters

Schrijfdans leert kinderen schrijven vanuit hun natuurlijke bewegingen, met hun eigen zwier en zwaai! 

Met allerlei materialen zoals lijm, scheerschuim, badschuim, verf, wascokrijtjes, krijt, stiften, water etc.. ervaren kinderen hoe ze op een plezierige manier schrijf-motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen .

Schrijven, schrijftekenen worden begeleid door muziek. 

In het gymlokaal, aan tafel, in de lucht, op het bord en op papier. 

Schrijfdans laat kinderen , voordat ze bvb de letter O gaan schrijven, die letter O eerst goed voelen, horen en ervaren. 

De bewegingen worden daarom eerst geoefend in het groot en in de lucht. 

Pas daarna gaan we schrijftekenen en schrijven, waarbij dezelfde schrijfbewegingen die eerst in de lucht werden uitgevoerd hun spoor achterlaten op bord of op papier of op een ander schrijfoppervlak.

Het schrijfbewegen op muziek zorgt er voor dat die O rond kan worden en kan blijven, zodat je hem op de duur ook kleiner kan maken. 

Zonder inzet of prestatiedrang, dus zonder de vorm te forceren of je hand op je schrijfinstrument te drukken. 

Dan pas schrijf je de O gewoon lekker rond en gezond en is het jouw persoonlijke O geworden. 

Schrijven kunnen we ook met de armen in de lucht of met de handen in een laagje scheerschuim. 

Het schrijven wordt veel ruimer opgevat dan alleen het schrijven van letters. 

En wat we schrijven hoeven niet altijd letters te zijn. Met basisschrijfbewegingen als lussen en bogen kunnen we al beginnen lang voordat de kinderen aan letters toe zijn.. 

Bewegingsopvoeding, een leerproces

Kleuters leren hun eigen vaardigheden en beperkingen kennen. 'Zou het nu al lukken om de bal over het touw te gooien of moet ik de volgende keer nog iets harder gooien?'

Kleuters leren ook omgaan met spelregels en afspraken. 'De beurt afwachten, verliezen,...' hoort er ook eens bij.

De kleuter ontwikkelt langzaam aan naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Zelfredzaamheid krijgt binnen dit leergebied ruime ontwikkelingskansen.

De grootmotorische bewegingen

Hier komen activiteiten aan bod zoals staan, stappen en lopen, springen en landen, klimrek op- en afgaan. Verder ook nog kruipen, huppelen, schommelen en klimmen. Kleuters mogen ook nog hangen en slingeren, heffen, dragen, slepen en duwen, gooien en vangen en oefeningen rond evenwicht.
Niet zomaar bewegen

De kleuter leert hier heel wat begrippen bij zoals ervoor, erachter, vlug, snel, traag,te vroeg, te laat...
Deze begrippen hebben betrekking op plaats en oriëntatie, afstand en richting, tijdsduur, snelheid en opeenvolging.

Na de kleuterschool, de lagere school

In de lagere school bouwen we verder op de bewegingsactiviteiten van het kleuteronderwijs en wordt er nog veel dieper ingegaan op al deze aspecten van bewegen. We gaan steeds een stap verder in het ontdekken van ons lichaam die in volle groei is. Naarmate dat we groter, sterker, sneller, … worden kunnen we ook steeds meer nieuwe bewegingen uitvoeren en moeilijkere spelen aanleren.

Een van de belangrijkste doelstellingen van het bewegingsonderwijs is ervoor zorgen dat leerlingen niet alleen tijdens de turnlessen willen bewegen maar ook daarbuiten. Zo gaan we proeven van heel wat verschillende sporttakken om daar hopelijk eentje in te vinden die we graag ook naschools zouden willen beoefenen. Sporten moet vooral leuk zijn en in ons dagelijks leven een plaats krijgen.

Kinderyoga bij de kleuters 

Waarom kinderyoga? 

Kinderen krijgen vandaag ontzettend veel prikkels te verwerken via TV, school, pc en voeding. 

Bovendien wordt er veel van hen verwacht. 

De verbinding kan hierdoor met zichzelf en elkaar uit balans geraken. 

Dit kan leiden tot concentratie problemen , faalangst, boosheid , agressief gedrag , slaapstoornissen, lichamelijke klachten en afgeslotenheid.. 

Tijdens yoga komen kinderen op een speelse manier in contact met zichzelf. 

Door yoga oefeningen , beweging, ademhaling , massage , klank en spel , het gebruiken van verbeeldingskracht , door afwisseling tussen actie, ontlading en relaxatie ontdekken ze de mogelijkheden van hun lichaam en hun innerlijke wereld. 

Wat een positief zelfbeeld en een gezond vertrouwen en innerlijke rust teweeg brengt. 

Yoga houdt tevens het lichaam soepel , verbetert de motoriek en concentratie. 

Tijdens kinderyoga wordt er geen ( prestatie) druk en verwachtingen ervaren. De kinderen voelen dat ze gewoon mogen zijn. ( wie ze zijn) 

Het spelen van kinderyogaspelletjes is een leuke en speelse manier om kinderen yogahoudingen , het gebruik van je zintuigen , het ontspannen van het lichaam, het vergroten van het lichaamsbewustzijn, verbinding met elkaar,.. te laten ervaren en  te versterken. 

Meer dan alleen maar turnlessen

Naast het aanbod in de turnlessen worden er ook nog tal van andere bewegingsactiviteiten aangereikt. Zo krijgen alle leerlingen in de lagere school een zwemperiode waarbij we verschillende genormeerde zwemstijlen aanleren, maar ook watergewenning, overlevingstechnieken, reddend zwemmen en verschillende waterspelen.

Ook nemen wij jaarlijks deel aan de sportweek van de gemeente met onder andere de strandloop en een sportdag georganiseerd door de gemeente De Panne. Voor iedere leeftijd organiseert MOEV ook verschillende bewegingsactiviteiten zoals de verschillende bewegingslandschappen (Honkietonkie, Alles met de bal, American Games, …) en de woensdagnamiddagactiviteiten waar we steeds wedstrijdjes kunnen spelen tegen de andere scholen van onze gemeente.

Jaarlijks organiseert onze school ook nog eens de eigen sportdag. Daarbij proberen we steeds een mix te vinden van sporten die bij ons in de buurt kunnen beoefend worden en initiaties van alternatieve of vernieuwende sporten.


Vrije Basisschool Sint Pieter Adinkerke - De Panne
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. • 058 415025 • 0496 503465

Site ontwerp en onderhoud door Bytehawk www.bytehawk.net