Taalbeleid

Wij zetten in op lezen!

AVI-afname

Om de leesontwikkeling van uw kind te kunnen volgen wordt op onze school jaarlijks nagegaan hoever uw kind staat voor technisch lezen. Om dit leesniveau te bepalen, gebruiken wij op school de AVI-toetsen. Dit zijn kaarten met korte verhaaltjes die de leerlingen hardop moeten lezen.

De snelheid waarmee ze dat doen en het aantal fouten dat ze daarbij maken, levert een AVI-niveau op: van AVI-start tot AVI-Plus.

Tutorlezen

Elk jaar organiseren we tutorlezen op onze school. Tijdens het tutorlezen laten we een leerling van het 2 de leerjaar lezen met een kind van het 6de leerjaar .

Dit doen we 1 maal 25 minuten per week op maandag.

Niveaulezen

Bij het niveaulezen worden de leerlingen over de leerjaren heen in leesgroepjes verdeeld volgens hun leesniveau en lezen ze wekelijks een half uurtje samen met leerkracht , ouder of grootouder.

Dit schooljaar wordt gelezen op woensdagvoormiddag van 8u35 tot 9u10.

Slingerlezen / kwartierlezen

Elke morgen mogen de leerlingen het eerste kwartiertje na het binnenkomen lezen in een zelf meegebracht boek.

Telkens de leerling een boek gelezen heeft, mag hij / zij een vlag opgehangen.

Voorleesweek

Nationale voorleesweek: 26/01/2022 - 5/02/2022.

Boek van het jaar: 'Maar eerst ving ik een monser'

Bedankt aan de vele voorleesouders die elk jaar weer bereid zijn om te komen voorlezen op onze school !

Leeshoekje

Naar aanleiding van de voorleesweek werd in de afdeling Adinkerke een leeshoekje ingericht. Kinderen die nood hebben aan wat rust kunnen over de middag een boekje gaan lezen.

Leescaravan

We kunnen vanaf nu genieten van onze heuse leescaravan. Zowel de kleuters als de lagere schoolkinderen genieten in de leescaravan van een mooi verhaal . In een kleurrijke en rustige omgeving. 
 
De kinderen gaan hier ook naartoe om zelf een boek te lezen en een rustmoment in te lassen. 

Maart = Jeugdboekenmaand
Dit jaar is het thema 'Helden en schurken'

Bib bezoek / bib kast

Afdeling Kloosterweg: de bib van De Panne voorziet onze school van heel wat mooie prentenboeken en leesboeken per avi-niveau. Leerlingen kunnen deze op school uitlenen.

In de afdeling Duinenstraat gaan de leerlingen van het 2 de leerjaar om de 3 weken naar de bib om boeken uit te lenen. En de bibliotheek van De Panne levert ook een pakket prentenboeken en leesboeken voor in de leescaravan. 

Lezen thuis / plezier in lezen, het begint al heel jong !

Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk: het prikkelt de fantasie en is goed voor de taalontwikkeling.

Kinderen die al op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is, gaan zelf meer lezen.

En wie vaak voor zijn plezier leest, wordt een goede lezer die het gemakkelijker heeft op school. Als ouder kan u hierin een belangrijke rol spelen.

Ook in de klas hebben we aandacht voor lezen en spreken.

In elke klas is er een boekenhoek aanwezig!

In de 1 ste kleuterklas wordt gewerkt met de taalmethode ‘Dag Jules’.

De klaspop ‘Jules’ gaat wekelijks logeren bij een kleuter van de klas. Aan de hand van foto’s vertellen de kleuters welke avonturen ze beleefden 

In alle kleuterklassen en het 1 ste en 2 de leerjaar is de ‘fundel app’ geïnstalleerd op de computers.

Fundels zijn digitale verhalen. Het is immers bewezen dat kinderen hun woordenschat sneller uitbreiden door middel van bewegende beelden.

De applicatie biedt kinderen de kans om op een gebruiksvriendelijke, speelse maar educatieve manier om te gaan met nieuwe media.

Aan de hand van de boekjes ‘Rupert’ leren de kleuters op speelse wijze

begrippen bij:

  • Rupert en de begrippen.
  • Rupert en de vormen.
  • Rupert en de tegenstellingen.
  • Rupert en de kleuren.
  • Rupert en de gevoelens.
  • Rupert op de boerderij.

Ook thuis kunnen de kleuters met Rupert aan de slag. www.rupertexplores.com/educatief.html


Vrije Basisschool Sint Pieter Adinkerke - De Panne
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. • 058 415025 • 0496 503465

Site ontwerp en onderhoud door Bytehawk www.bytehawk.net