CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB helpt. Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren,...
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's,...
  • Psychisch en sociaal functioneren: negatieve gevoelens, faalangst, pestproblemen, gedragsproblemen, een moeilijke thuissituatie,...
  • Preventieve gezondheidszorg: ziekte, inentingen, groeistoornissen, gewicht,...

De school, leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Lees meer over wat een CLB doet: www.vrijclb.be/werking-clb/gratis-informatie-advies-en-begeleiding

Onze CLB-contactpersoon is Jozefien Verschave

  1. Wat doet het CLB voor jou? 

Het CLB werkt voor leerlingen en ouders met een hulpvraag. Leerlingen en ouders kunnen zelf een vraag stellen, maar meestal bereiken deze vragen ons nadat de school hierover met jullie een gesprek had. Het CLB zet geen acties of begeleiding op zonder jouw toestemming of de toestemming van je ‘handelingsbekwame’ zoon/dochter (vanaf 12 jaar). 

Een CLB-medewerker zal naar je hulpvraag luisteren en samen met jullie zoeken naar de gepaste stappen of aanpak: bv. een gesprek, een onderzoek, een observatie, een vragenlijst, enz. 

Stel je liever anoniem een eerste vraag, dan kan je terecht op de CLBch@t (www.clbchat.be).

Het CLB staat in voor het uitvoeren van een systematisch contactmoment (vroeger: medisch onderzoek) in 1ste kleuter, 1ste  leerjaar, 4de leerjaar en 6de leerjaar of de overeenkomstige leeftijden in het buitengewoon onderwijs. De ontwikkeling, gezondheid en gezonde leefstijl staan daarbij centraal. In bepaalde jaren bieden we ook een vaccinatie aan.
Lees meer: www.vrijclb.be/thema/systematisch-contact-met-medisch-onderzoek

Daarnaast heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht (spijbelen): elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld bij het CLB. In overleg gaan we na wat er moet gebeuren om de leerling opnieuw op school te krijgen.

Tot slot  heeft het CLB een opdracht in het nemen van maatregelen bij besmettelijke ziekten. We raden aan elke besmettelijke ziekte bij je zoon of dochter te melden aan de school.

Om dit alles op een vlotte manier te laten gebeuren, worden de contactgegevens (adres, telefoon, e-mail) die je aan de school  bezorgt, doorgegeven aan de betrokken CLB-medewerker(s). Deze info wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van onze CLB-opdrachten en wordt op geen enkele manier doorgegeven aan derden.   

  1. Ouder(s), CLB en school 

Ook de school kan een beroep doen op het CLB om advies in te winnen over de aanpak van een bepaalde situatie of een probleem bij een leerling. Zolang jullie als ouder niet zijn ingelicht, betreft het louter advies en onderneemt het CLB geen stappen. Daarvoor is jullie toestemming nodig. Alleen wanneer het gaat over spijbelen of situaties van verontrusting hebben we geen toestemming nodig om actie te ondernemen.
Lees meer: www.vrijclb.be/werking-clb/hoe-werken-clb-en-school-samen

  1. Hoe werkt het CLB? 

Elke school wordt door één CLB begeleid. Als leerling of ouder kan je je CLB dus niet vrij kiezen. Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn taak voor een leerling tot hij is ingeschreven in een school die onder de verantwoordelijkheid van een ander CLB valt. 

Het CLB respecteert de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp en de privacywetgeving.  CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim, wat betekent dat je hen dingen in vertrouwen kan zeggen zonder dat dit doorgezegd wordt aan iemand anders.

Als de ouders niet meer samenwonen, dan werkt het CLB samen met de ouder die ons contacteert. De andere ouder heeft altijd informatierecht. We proberen steeds beide ouders bij ons advies te betrekken. We kunnen echter niet garanderen dat dit in de praktijk altijd haalbaar is.

Het CLB noteert wat het doet in één multidisciplinair dossier voor elke leerling. Als de leerling van school verandert, wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende CLB.
Lees meer over het CLB-dossier: www.vrijclb.be/werking-clb/het-clb-dossier

  1. Contact en info

CLB Oude Beestenmarkt 6
8630 Veurne
Tel: 058/31 16 14
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

→ Voor algemene info over het CLB: www.vrijclb.be
→ Voor info gericht naar jongeren: www.vrijclb.be/leerlingen
→ Voor info over Vrij CLB Westhoek: www.vrijclb.be/vrij-clb-westhoek
→ Voor info over Vrij CLB Houtland: www.vrijclb.be/vrij-clb-houtland
→ Voor meer info over het onderwijsaanbod en studiekeuze: www.onderwijskiezer.be
→ Anoniem vragen stellen aan het CLB?: www.clbchat.be 


Vrije Basisschool Sint Pieter Adinkerke - De Panne
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. • 058 415025 • 0496 503465

Site ontwerp en onderhoud door Bytehawk www.bytehawk.net