Reclame en sponsorbeleid

We willen de kinderen kritisch leren omgaan met reclame en sponsoring. Het spreekt voor zich dat de school hierbij een voorbeeldfunctie speelt.

Onderstaande principes worden in acht genomen.

• Reclame en sponsoring kunnen alleen als ze ten goede komen aan de kinderen.
• Sponsoring en reclame mogen nooit schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de kinderen.
• Er wordt over gewaakt dat ouders noch kinderen aanstoot kunnen nemen aan bepaalde vormen van sponsoring en reclame. Bij twijfel treedt de schoolraad op als adviesorgaan.
• Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.
• Reclame en sponsoring worden nooit toegelaten als ze onverenigbaar zijn met het opvoedingsproject en met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van onze school.
• Indien er reclame en sponsoring toegestaan wordt, kan er nooit een tegenprestatie gevraagd worden.

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij

De Commissie Zorgvuldig Bestuur
Departement Onderwijs Secretariaat-generaal
t.a.v. Willy Van Belleghem
Kamer 5B 12
Koning Albert II- laan 15
1210 Brussel


Vrije Basisschool Sint Pieter Adinkerke - De Panne
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. • 058 415025 • 0496 503465

Site ontwerp en onderhoud door Bytehawk www.bytehawk.net