Inschrijvingen

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

De instapdata zijn :

  • Begin van het schooljaar
  • Na de herfst-, de kerst-, de krokus- en paasvakantie
  • De eerste schooldag van februari
  • De eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie

Vanwege de school moet een officieel document worden gevraagd, dat de identiteit van de nieuwe leerling bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind, een reispas, ...) Kinderen van vreemde nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt, begint de leerplicht . Mits advies van het CLB en de directie van de school kunnen

  • 5-jarigen ingeschreven worden in het eerste leerjaar.
  • 6-jarigen hun derde kleuterklas opnieuw doen.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken vòòr 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen :

  • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest ;
  • beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Vrije Basisschool Sint Pieter Adinkerke - De Panne
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. • 058 415025 • 0496 503465

Site ontwerp en onderhoud door Bytehawk www.bytehawk.net