De klassenraad

Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

De klassenraad bestaat uit

  • de directie
  • de leerkrachten van de betrokken leerlingen.
  • de zorgcoördinator
  • vertegenwoordiger van het CLB

Opdracht :

  • De klassenraad beslist of een leerling in voldoende mate de eindtermen heeft bereikt om een getuigschrift te bekomen.
  • De klassenraad beslist of een kind al dan niet moet zittenblijven. Bij de overgang 3de kleuter-1steleerjaar en het 6de leerjaar – middelbaar onderwijs geeft de klassenraad alleen advies. De beslissing ligt dan bij de ouders.

Vrije Basisschool Sint Pieter Adinkerke - De Panne
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. • 058 415025 • 0496 503465

Site ontwerp en onderhoud door Bytehawk www.bytehawk.net