Overdracht van het clb-dossier

(Cfr. Omzendbrief CLB/2002/03 van 31.01.2002)

"Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er is echter geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Ouders kunnen afzien van die wachttijd. Ze kunnen binnen die 30 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Ze kunnen geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten binnen de preventieve gezondheidszorg en de leerplichtbegeleiding ( spijbelen), bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Indien ouders of leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar verzet aantekenen, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot tenminste 10 jaar na het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie en minimaal tot het ogenblik dat betrokkene de leeftijd van 25 jaar (30 jaar voor Buitengewoon Onderwijs) heeft bereikt."


Vrije Basisschool Sint Pieter Adinkerke - De Panne
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. • 058 415025 • 0496 503465

Site ontwerp en onderhoud door Bytehawk www.bytehawk.net